نوشته‌ها

به گزارش روابط عمومی هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان، گروه صنعتی مینو با هدف توسعه فعالیت تولیدی خود اقدام به خرید ۱۰۰ درصد مالکیت شرکت تولید فیلم و خدمات چاپ رباط لرستان (سهامی خاص) تولید کننده انواع بسته‌بندی اولیه (لفاف) واقع در کیلومتر ۱۰ جاده خرم آباد – الشتر کرده است. بر همین اساس شرکت […]