صبح دیروز آقای محسنی بهبهانی رئیس هیأت مدیره شرکت صنعتی مینو در مراسمی که با حضور رئیس هیأت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، مدیرعامل گروه صنعتی مینو، جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه صنعتی مینو و مدیران شرکت صنعتی مینو به منظور معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی مینو برگزار شد از اقدامات آقای درفشی در […]