• شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

  سهامی عام – نماد خودکفا

 • شرکت سهامی عام صنعتی مینو

 • شرکت سهامی عام صنعتی مینو - کارخانه آرد

 • شرکت صنعتی پارس مینو

  سهامی عام

 • شرکت صنایع غذایی مینوشرق

  سهامی عام

 • شرکت قاسم ایران

  سهامی عام

 • شرکت شوکوپارس

  سهامی عام

 • شرکت صنایع غذایی مینوفارس

 • شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

 • شرکت صنایع غذایی مینوکاسپین

 • شرکت قند مینوفسا

 • شرکت کشت و صنعت ماریان

  چاشنی

 • شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی مینو زاگرس

 • شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره ای پیوند

  مینومارت

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) با نماد بورسی خودکفا، یک هلدینگ سرمایه گذاری می‌باشد که عمده فعالیت‌های این مجموعه در حال حاضر سرمایه گذاری در زمینه‌های صنایع غذایی، ساختمانی، بازرگانی، دارویی، پخش و توزیع متمرکز می‌باشد.

اخبار هلدینگ

نمودار تغییر قیمت سهام

29

سال کارآفرینی

7355

نفر نیروی شاغل

20

شرکت زیر مجموعه

شرکت‌های تابعه

چشم انداز و ماموریت

سرمایه گذاری برتر

سرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار

جذب و مدیریت سرمایه

جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآوری که دارای مزیت رقابتی می‌باشند

بکار گیری شیوه های ارزش آفرینی

بکار گیری شیوه‌های ارزش آفرینی که موجب افرایش بهره وری و بازدهی شرکت‌های گروه می‌شود

انجام سرمایه گذاری های سودآور بلند مدت

انجام سرمایه گذاری‌های سودآور بلند مدت با اولویت اعمال نفوذ غیر کنترلی و مدیریت ریسک

رشد پایدار بازده سرمایه

رشد پایدار بازده سرمایه صاحبان سهام

بهبود کارآفرینی و خلق ارزش برای جامعه

بهبود کارآفرینی و خلق ارزش برای جامعه ضمن توسعه و تحول سرمایه‌های انسانی خود

افتخارات و گواهینامه‌ها

 
طراحی و اجرا توسط واحد روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان - ©2020 کلیه حقوق محفوظ می‌باشد