• شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

    سهامی عام – نماد خودکفا

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) با نماد بورسی خودکفا ، یک هلدینگ سرمایه گذاری میباشد که عمده فعالیت های این مجموعه در حال حاضر سرمایه گذاری در زمینه های صنایع غذایی ، ساختمانی ، بازرگانی ، دارویی ، پخش و توزیع متمرکز می باشد.

اخبار هلدینگ28

سال کارآفرینی

7086

نفر نیروی شاغل

20

شرکت زیر مجموعه

شرکت های تابعه

چشم انداز و ماموریت

سرمایه گذاری برتر

سرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار

جذب و مدیریت سرمایه

جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآوری که دارای مزیت رقابتی میباشند

بکار گیری شیوه های ارزش آفرینی

بکار گیری شیوه های ارزش آفرینی که موجب افرایش بهره وری و بازدهی شرکت های گروه میشود

انجام سرمایه گذاری های سودآور بلند مدت

انجام سرمایه گذاری های سودآور بلند مدت با اولویت اعمال نفوذ غیر کنترلی و مدیریت ریسک

رشد پایدار بازده سرمایه

رشد پایدار بازده سرمایه صاحبان سهام

بهبود کارآفرینی و خلق ارزش برای جامعه

بهبود کارآفرینی و خلق ارزش برای جامعه ضمن توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود

افتخارات و گواهینامه ها

 
طراحی و اجرا توسط واحد روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان - ©2020 کلیه حقوق محفوظ میباشد