شرکت رسا باردیگر افتخار آفرید؛ دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ توسط شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا)

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا)، به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان، موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴، شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، با اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ توسط شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا)، برگ دیگری از تقویم افتخارات این شرکت در دور اخیر فعالیت، ورق خورد.

براساس این گزارش، استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ یک راهنمای عمومی می باشد که برای طراحی، برنامه ريزی و اجرای فرآيند پایش و اندازه گیری رضایت مشتريان تدوین شده است. براساس این ایزو، رضایت مشتری از طریق “شناسایی انتظارات مشتری”؛ “تحلیل و جمع‌آوری داده‌ها در مورد رضایت مشتری” و “بهبود و نظارت بر رضایت مشتری”، حاصل می‌شود.

لازم به ذکر است، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ پس از بررسی و تایید هیات نظارت بر اعطای این مهم و درقالب فرآیند مشخصی، اعطا می شود. برمبنای این فرآیند، “استانداردسازی سیستم مدیریت کیفیت برمبنای اصول تعیین شده توسط سازمان جهانی استانداردسازی”؛  “تنظیم ماموریت ها و راهکار رسیدن به اهداف مربوطه”؛ “فراهم آوردن الزامات موردنظر”؛ “تدوین و پیاده سازی مستندات مورد نیاز” و….. ازجمله مهم ترین پیش نیازهای اعطای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ می باشند.