مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع غذایی مینو شرق با رعایت کامل پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-99A-130 مورخ 1399/07/30 سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع غذایی مینو شرق با رعایت کامل پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-99A-130 مورخ 1399/07/30 سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، این مجمع با دستورجلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 77 درصدی، اصلاح اساسنامه شرکت در این خصوص و سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع باشد پس از تشکیل هیات رییسه به ریاست جناب آقای درفشی معاونت مالی و منابع انسانی هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان و با حضور بیش از 61 درصد از صاحبان سهام آغاز شد و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت آنلاین ناظر بر صحت اجرای مجمع بود که در نهایت با رای قاطع، افزایش سرمایه 77 درصدی به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.

در ادامه با ارائه گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتی مینو، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 77 درصدی انجام گرفت و به تصویب رسید.

همچنین این مراسم به صورت لایو و از طریق شبکه اجتماعی آپارات برای سهامداران پخش شد و امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی فوق العاده به صورت زنده فراهم گردید.