بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران، بر روی سایت این وزارتخانه، شرکت صنعتی مینو(خرمدره) در جایگاه سی و هشتم و شرکت صنعتی پارس مینو در جایگاه هفتاد و یکم در بین 200 شرکت برتر ایران قرار گرفتند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران، بر روی سایت این وزارتخانه، شرکت صنعتی مینو(خرمدره) در جایگاه سی و هشتم و شرکت صنعتی پارس مینو در جایگاه هفتاد و یکم در بین 200 شرکت برتر ایران قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت صنعتی مینو (خرمدره) بعد از شرکت هایی همچون فولادی، نفت، پتروشیمی، پلیمری، شیمیایی، خودروسازی، مس و توسعه منابع انرژی، بعنوان اولین شرکت در گروه صنایع غذایی قرار گرفت.

بر اساس این رتبه بندی بعد از شرکت صنعتی مینو(خرمدره)، شرکت شیرین عسل در رتبه شصت و هفتم و شرکت صنعتی پارس مینو در رتبه هفتاد و یکمین شرکت های برتر ایران قرار گرفتند.

شایان ذکر است که این رتبه بندی در جهت ارزیابی عملکرد شرکت های صنعتی تولیدی ایران در یک ماه اخیر صورت گرفته و بر روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.