مجمع خودکفا 420 ریال به ازای هر سهم، سود تصویب کرد

صبح روز شنبه 16 تیرماه، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان برگزار و تقسیم سود 420 ریالی به ازای هر سهم، توسط سهامداران به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و به نقل از سامانه کدال، مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402، صبح روز شنبه 16 تیرماه با حضور 50.80 درصد سهامداران و نمایندگان قانونی آن ها در محل سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شد که در نهایت سهامداران با تقسیم سود 420 ریالی موافقت کردند و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب شدند.

همچنین روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعيين گرديد.