بازدید مدیرعامل گروه صنعتی مینو از پروژه‌های شرکت رسا در گرگان

دکتر قدری به همراه اعضای هیئت مدیره هلدینگ و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه صنعتی مینو ضمن حضور در شهرستان گرگان از پروژه‌های شرکت رهاورد سازندگی آزادگان بازدید کردند.

دکتر قدری مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به همراه اعضای هیات مدیره هلدینگ و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه صنعتی مینو ضمن حضور در شهرستان گرگان از پروژه‌های در دست احداث شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید، مدیرعامل، هیئت مدیره، مدیران پروژه‌ها، مهندسین و کارشناسان شرکت رهاورد سازندگی آزادگان از تمامی فرآیندهای ساخت این واحدهای ساختمانی، گزارش‌های مبسوطی را ارائه دادند.

دکتر قدری در جریان این بازدید به مدیریت منابع مالی اشاره نمود و گفت: اگر مدیریت منابع مالی در اجرای پروژه به صورت صحیح توزیع نگردد می‌تواند پروژه را با چالش‌های بزرگی مواجه کند. از این‌رو می‌بایست در شرکت رسا مدیریت منابع مالی با حساسیت بالاتری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در ادامه افزود: افزایش جبهه‌های کاری با فعالیت‌های موازی و اجرای همزمان امور قطعاً افزایش بهره‌وری را در بر خواهد داشت و کوتاهی در این مبحث، باعث ایجاد وقفه در تحویل پروژه‌ها خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو در ادامه به کیفیت در اجرای پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: در پروژه‌های عمرانی کیفیت و رضایت کارفرما از شاخص‌های اصلی موفقیت می‌باشد و با توجه به اینکه شرکت رسا در برندینگ گام رو به جلویی برداشته است؛ نیازمند این است که تمامی تیم مدیریتی و پرسنل این شرکت مبحث کنترل کیفی در پروژه‌ها را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

دکتر قدری مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در پایان سخنان خود از مدیرعامل و تیم مدیریتی شرکت رهاورد سازندگی آزادگان تقدیر و تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد که با توجه به حرکت رو به جلوی شرکت، شاهد پروژه‌های عظیم‌تری از شرکت رسا باشیم.

در ضمن این بازدید دکتر طاقداریان مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان افزود: مصالح پای کار در پروژه 700 واحدی شهرستان گرگان قابل قبول است و ان‌شاالله بتوانیم با مد نظر قراردادن رهنمودهای مدیریت عامل گروه صنعتی مینو و هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان این پروژه و دیگر پروژه‌های در دست اقدام شرکت رسا را به سرانجام رسانیم.

در این سفر کاری از شعبه پخش و انبارهای شرکت قاسم ایران در شهرستان گرگان نیز توسط مدیرعامل گروه صنعتی مینو، هیئت مدیره هلدینگ و هیئت همراه بازدید بعمل آمد.