بازدید مدیرعامل گروه صنعتی مینو از پروژه‌های شرکت رسا در شیراز

دکتر قدری به همراه اعضای هیات مدیره هلدینگ و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه صنعتی مینو ضمن حضور در شیراز از پروژه‌های شرکت رهاورد سازندگی آزادگان بازدید کردند.

دکتر قدری مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به همراه اعضای هیات مدیره هلدینگ و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه صنعتی مینو ضمن حضور در شیراز از پروژه‌های در دست احداث شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در این شهر بازدید کردند.

در این بازدید، مدیرعامل، مدیران پروژه ها، مهندسین و کارشناسان شرکت رهاورد سازندگی آزادگان از تمامی فرآیندهای ساخت این واحدهای ساختمانی، گزارش‌های مبسوطی را ارائه دادند.

دکتر قدری در جریان این بازدید با اشاره به تاثیر اقتصاد هر کشور در موفقیت پروژه‌ها افزود: در کشورهایی که دچار اقتصاد ناپایدار هستند، لحاظ نکردن مدل اقتصادی می‌تواند پیشرفت و انجام پروژه‌ را با چالش‌های بزرگی رو به رو کند و یا حتی در مواقعی منجر به شکست کامل پروژه گردد.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو در ادامه به تیم مدیریتی حاضر در شرکت رسا اشاره کرد و افزود: اساساً هر پروژه دارای 3 مؤلفه‌ی کیفیت، هزینه و زمان است و در صورت بروز مشکل در هر یک از این مؤلفه‌ها، عواقب جبران ناپذیری به پروژه تحمیل خواهد شد و ممکن است پروژه به بن‌بست بیانجامد؛ با سابقه‌ای که از دکتر طاقداریان سراغ دارم ایشان از تفکر مهندسی مالی در پروژه بهره‌مند است و این مشخصه می‌تواند در بهبود چرخه نقدینگی پروژه‌ها موثر واقع گردد.

در ضمن این بازدید دکتر طاقداریان مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان افزود: از آنجایی که استان فارس از جمله استان‌های پیشرو در ایفای تعهدات است، در پروژه 1260 واحدی شهرک صدرای شهر شیراز، متقاضیان این پروژه، تعهدات خود را به نحو مطلوب انجام داده‌اند و خوشبختانه میزان مصالح موجود و نقدینگی در پروژه مطلوب می‌باشد.

مدیرعامل شرکت رسا در ادامه گفت: امروزه همگان در حال تلاش به سمت سازندگی هستند و کار ما نیز در شرکت رسا یک کار زیرساختی است که به رفاه اجتماعی می‌انجامد و ان‌شاءالله با تسریع در به سرانجام رساندن پروژه‌ها، سربلندی و دعای خوب متقاضیان را برای مجموعه معظم مینو به ارمغان می‌آوریم.

default

default