در بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ از شرکت قند مینو فسا صورت گرفت: راه اندازی و بهره‌برداری از سیستم تصفیه پسآب صنعتی

در جریان بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، سیستم تصفیه پسآب صنعتی شرکت قند مینو فسا توسط دکتر حمیدرضا قدری مدیرعامل گروه صنعتی مینو افتتاح و راه اندازی شد.

در جریان بازدید امروز مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و جمعی از مدیران عامل گروه صنعتی مینو، سیستم تصفیه پسآب صنعتی شرکت قند مینو فسا توسط دکتر حمیدرضا قدری مدیرعامل گروه صنعتی مینو افتتاح و راه اندازی شد سیستم تصفیه پسآب صنعتی این شرکت به روش ECF (Electro Coagulation Flotation) می‌باشد که با استفاده از یک فرآیند الکترولیتی موجب انعقاد مواد آلاینده و ناخالصی موجود در پسآب می‌گردد.

در سیستم ECF اکثر آلاینده‌ها به دلیل وجود میدان الکتریکی در اثر هیدرولیز الکترودها و آب، ته نشین شده و مابقی نیز به دلیل وزن سبک بر روی سطح آب شناور می‌شوند. در طی این فرآیند با شکسته شدن ساختار آلاینده‌ها، فاکتورهای TSS,COD,BOD و همچنین بوی حاصل از فعالیت آلاینده‌ها به صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

این پروژه به صورت دانش‌بنیان و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز انجام گرفت و با راه‌اندازی آن علاوه بر رفع آلودگی زیست محیطی از نظر پسآب و بوی حاصل از پسآب، آب استحصالی و تصفیه شده برای مصرف باغات کشاورزی و فضای سبز استفاده می‌گردد.

در پایان مهندس عباسیان اردکانی مدیرعامل شرکت قند مینو فسا در گزارشی با ارائه توضیحاتی درباره پروژه تصفیه پسآب به تشریح برنامه‌های پیش روی شرکت پرداخت.