دکتر بابایی: تغییرات با هدف ارتقای بیش از پیش هلدینگ صورت می‌پذیرد

دکتر محمدرضا بابایی عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جلسه معارفه دکتر قلندرلکی مدیرعامل شرکت صنعتی مینو در خرمدره با قدردانی از خدمات شایسته دکتر عباسیانفر در طی دوران مسئولیت و اشاره به انتخاب دکتر قدری به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی مینو افزود: بسیار خرسندیم که با تغییرات صورت گرفته در خدمت آقای دکتر قدری هستیم که هم از لحاظ علمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و همچنین درجات مدیریتی درخشان و پیشینه حضور در شرکت صنعتی مینو را در کارنامه خود دارند‌ و ان شاءالله با پشتوانه و حمایتی که دکتر قدری از سوی هیات مدیره هلدینگ دریافت می‌کنند، بتوانند با فراغ بال بیشتر در پیشبرد اهداف تعیین شده، گام های استواری بردارند.

دکتر محمدرضا بابایی عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جلسه معارفه دکتر قلندرلکی مدیرعامل شرکت صنعتی مینو در خرمدره با قدردانی از خدمات شایسته دکتر عباسیانفر در طی دوران مسئولیت و اشاره به انتخاب دکتر قدری به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی مینو افزود: بسیار خرسندیم که با تغییرات صورت گرفته در خدمت آقای دکتر قدری هستیم که هم از لحاظ علمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و همچنین درجات مدیریتی درخشان و پیشینه حضور در شرکت صنعتی مینو را در کارنامه خود دارند‌ و ان شاءالله با پشتوانه و حمایتی که دکتر قدری از سوی هیات مدیره هلدینگ دریافت می‌کنند، بتوانند با فراغ بال بیشتر در پیشبرد اهداف تعیین شده، گام های استواری بردارند.

دکتر بابایی در ادامه با برداشت مدیریتی از آمار سوانح هوایی کشور کره جنوبی در دهه 90 میلادی گفت: طبق تحقیقات انجام گرفته آمار سقوط هواپیما در این کشور 17 برابر میانگین جهانی بوده، در صورتی که ساختار منابع انسانی و تجهیزات هواپیمایی کره جنوبی مشابه دیگر کشورها بوده است اما وجود فرهنگ کلامی منحصر به فرد در این کشور و عدم وجود صراحت کلام در گفتار باعث می‌شد در مکالمات صورت گرفته ی قبل از حوادث، گفتار افراد از تحکم و جدیت کافی برخوردار نبوده و وخامت مورد پیش آمده مشخص نشود. لذا وجود صراحت کلام مبتنی بر علم و آگاهی در حوزه مدیریت می‌تواند از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری نماید. به همین سبب مدیران نباید جلوی صراحت کلام را در اظهار نظر کارشناسان بگیرند.

عضو هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ضمن اشاره به تغییرات صورت پذیرفته در شرکت صنعتی مینو، دکتر قلندرلکی را از مدیران با سابقه و از بازوان توانمند گروه قلمداد کرد و تاکید نمود که این تغییرات با هدف ارتقاء بیش از پیش مجموعه صورت پذیرفته است.

 دکتر بابایی در خاتمه برای مدیرعامل جدید و همکاران شرکت صنعتی مینو توفیقات روزافرون را آرزو نمود.