دکتر ولی پور: ارتباط موثر کلید موفقیت مدیران است

علیرضا ولی پور عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جلسه معارفه مدیریت عامل شرکت صنعتی مینو در خرمدره با اشاره به سوابق مدیریتی دکتر قلندرلکی افزود: سوابق مدیریتی دکتر قلندلکی به شکلی است که نیاز به معرفی در شرکت بزرگ صنعتی مینو را ندارد و می‌توان گفت ایشان از مدیران بسیار خوب و توانمند در گروه صنعتی مینو هستند.

علیرضا ولی پور عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جلسه معارفه مدیریت عامل شرکت صنعتی مینو در خرمدره با اشاره به سوابق مدیریتی دکتر قلندرلکی افزود: سوابق مدیریتی دکتر قلندلکی به شکلی است که نیاز به معرفی در شرکت بزرگ صنعتی مینو را ندارد و می‌توان گفت ایشان از مدیران بسیار خوب و توانمند در گروه صنعتی مینو هستند.

عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در ادامه به تشریح مهم‌ترین عوامل مؤثر در خصوص ارتباط مؤثر بین مدیران و کارکنان پرداخت و گفت: مدیران عملگرا و موفق کسانی هستند که با ایجاد اعتماد، فضای کاری امن و شاداب را برای کارکنان خود فراهم می سازند.

دکتر ولی پور در ادامه افزود: شفاف سازی در امور، ایجاد حس صداقت و رفتار دوستانه در فضای کاری با کارکنان خود، حذف و کاهش شکاف بین مدیر و کارکنان با افزایش جلسات و پرهیز از غیر حضوری کردن تمامی روابط کاری می‌تواند در ایجاد اعتماد نقش مؤثری داشته باشد.

عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در ادامه به دیگر عوامل تاثیرگذار در بهبود روابط پرداخت و گفت: بهتر است پیشنهادات کارکنان حتی در صورتی که نظرات آنان با اهداف سازمان هم‌راستا نیست اخذ گردد. همچنین با تفویض اختیار در امور محوله به کارکنان باعث افزایش خلاقیت، شکوفایی و بهره‌وری در امور شد.

دکتر ولی پور در پایان اظهار امیدواری کرد که با وجود مدیران با تجربه و جوان در ترکیب مدیران شرکت صنعتی مینو و راهبری هیئت مدیره و مدیرعامل گروه اتفاقات مبارکی برای سهامداران و گروه رقم خورد.