دکتر قدری: استفاده بهینه از همه ظرفیت های شرکت های تولیدی در دستور کار قرار گیرد

دکتر حمیدرضا قدری مدیرعامل گروه صنعتی مینو در مراسمی که به منظور معارفه مدیرعامل این شرکت در شهر خرمدره برگزار شد با اشاره به تجارب دکتر قلندرلکی افزود: ایشان نیاز به معارفه ندارند و توانمندی‌های دکتر قلندرلکی بر کسی پوشیده نیست، با حضور ایشان و با توجه به تیم خوبی که در این شرکت شکل گرفته است اطمینان دارم که دستاوردهای بزرگی نصیب شرکت صنعتی مینو خواهد شد.

دکتر حمیدرضا قدری مدیرعامل گروه صنعتی مینو در مراسمی که با حضور رئیس و تعدادی از اعضاء هیأت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه و مدیران شرکت صنعتی مینو به منظور معارفه مدیرعامل این شرکت در شهر خرمدره برگزار شد با اشاره به تجارب دکتر قلندرلکی افزود: ایشان نیاز به معارفه ندارند و توانمندی‌های دکتر قلندرلکی بر کسی پوشیده نیست، با حضور ایشان و با توجه به تیم خوبی که در این شرکت شکل گرفته است اطمینان دارم که دستاوردهای بزرگی نصیب شرکت صنعتی مینو خواهد شد. مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در ادامه با تاکید بر صحبت‌های اعضای هیات مدیره هلدینگ افزود: رهنمود‌های تمامی اعضای هیئت مدیره مبنای علمی دارد و بهره‌مندی از این سخنان باعث تصمیم سازی درست مدیران در اداره امور شرکت‌ها خواهد شد.

دکتر قدری همچنین با اشاره به مدیریت علمی افزود: مدیریت یک علم است که بر مبنای تحقیق، گردآوری تجارب و دانش حاصل می‌گردد، لذا کسانی که مدیریت علمی را در کنار بهره‌برداری از تجارب عملی سرلوحه امور قرار داده‌اند؛ به مراتب بالایی از موفقیت در کار خود رسیده‌اند.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو با توجه به استفاده بهینه از همه ظرفیت‌های شرکت‌های تولیدی گروه گفت: بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در شرکت‌های گروه باید در دستور کار قرار گیرد و از ظرفیت‌ها به طور کامل استفاده گردد همچنین به جهت ارزیابی و اتخاذ تصمیمات هدفمند، سود هر شرکت باید به تفکیک هر کارگاه اعلام گردد.

در ادامه این مراسم از سالن‌های تولید، آزمایشگا‌ه‌ها و کارخانه آرد شرکت‌ صنعتی مینو، شرکت‌های شوکوپارس، صنایع چاپ و بسته‌بندی تندیس مینو، شعبه خرمدره شرکت قاسم ایران و فروشگاه زنجیره‌ای مینومارت بازدید به عمل آمد. در جریان این بازدید، دکتر قدری به گفتگوی دوستانه و تبادل نظر با مدیران و پرسنل این شرکت‌ها پرداخت.