معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی گروه صنعتی مینو منصوب شد

دکتر قدری مدیرعامل شرکت اقتصادی و‌ خودکفایی آزادگان در حکمی دکتر غلامعباس درفشی را به سمت معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی گروه صنعتی مینو منصوب کرد.

دکتر حمیدرضا قدری مدیرعامل شرکت اقتصادی و‌ خودکفایی آزادگان در حکمی، دکتر غلامعباس درفشی را که پیش از این سابقه معاونت مالی و منابع انسانی شرکت‌های صنعتی مینو، قاسم ایران و هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان (گروه صنعتی مینو) و همچنین مدیریت عاملی شرکت‌های خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان، صنعتی مینو و مسئولیت‌های متعدد دیگری را در کارنامه کاری خود دارد به سمت معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان (گروه صنعتی مینو) منصوب کرد.

متن حکم دکتر غلامعباس درفشی معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان (گروه صنعتی مینو) بدین شرح می‌باشد:

جناب آقای دکتر غلامعباس درفشی

با استعانت از درگاه حضرت احدیت به موجب این حکم جنابعالی را به سمت: «معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی» شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان منصوب می‌نمایم.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجاربی که دارید تمام توان خود را، در حوزه‌های کنترل، نظارت و راهبری صرف پیشبرد اهداف متعالی هلدینگ نمایید. در این زمینه می‌بایست با تکیه بر گزارش‌های مدیریتی، حسابرسی داخلی و تصمیمات مجامع ضمن پیشبرد امورات مختلف موارد چهارگانه زیر را در ارتباط با حوزه‌های مالی، سرمایه انسانی، امور مجامع و بررسی و نظارت بر چرخه ی فرایندهای شرکت های گروه مبتنی بر موارد زیر مدنظر قرار دهید.

درحوزه امور مالی شایسته است نظارت بر عملکرد و عملیات مدیریت‌های مالی شرکت‌های فرعی، تهیه و تدوین شاخص‌های مالی مطلوب بر اساس استانداردهای مالی برای هریک از شرکت‌ها، هدف‌گذاری برای هرکدام و کنترل ادواری آن‌ها، تدوین بودجه عملیاتی و بودجه سود و زیان شرکت‌های گروه، نظارت بر گزارشات و نتایج صورت‌های مالی شرکت‌های گروه و تطبیق آنها با بودجه در دوره‌های ماهانه، گزارش موارد مغایرت، تهیه و تدوین گزارش‌های توجیه فنی و اقتصادی برای پروژه‌های سرمایه‌ای و یا سرمایه‌گذاری، نظارت و صحه گذاری بر F.S تهیه شده توسط شرکت‌ها، تدوین شاخص‌های مرتبط با کنترل‌های داخلی و انجام حسابرسی داخلی شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

مدیریت سرمایه انسانی نیز از جمله موضوعات مهمی است که می‌بایست در زیر مجموعه‌ی معاونت اجرایی به عنوان ضلع تعیین کننده‌ی توسعه و تعالی هلدینگ مدنظر قرار گیرد؛ در همین رابطه شایسته است نظارت بر عملکرد و عملیات مدیریت‌های اداری شرکت‌های گروه، محاسبه شاخص‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری در شرکت‌های گروه برای انطباق میزان نیروی انسانی مورد نیاز در مقایسه با ساختار و ظرفیت شرکت‌ها، تدوین و اجرای برنامه‌های جبران خدمات متناسب به منظور مقایسه حقوق و دستمزد ماهانه و سایر درآمدهای قابل اکتساب، تدوین و اجرای برنامه‌های جانشین پروری برای مدیران و تدوین و اجرای نظام شایسته سالاری و ترفیع و ارتقا کارکنان و کارگران پرتلاش شرکت‌های گروه مد نظر قرار گیرد.

مدیریت امور مجامع شرکت‌ها از دیگر مسائلی است که می‌بایست به گونه‌ای هدفمند و اثربخش مورد توجه قرار گیرد و در این راستا تهیه جدول زمانی برای برگزاری مجامع شرکت‌ها و نظارت بر برگزاری صحیح و قانونی تمامی مجامع، نظارت و پیگیری به منظور اطمینان از حسن اجرای مصوبات مجامع شرکت‌ها، پیگیری مراحل ثبت مصوبات مجامع عمومی و عندالزوم مصوبات هیات مدیره شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها تا مرحله نهایی و چاپ در روزنامه‌رسمی و ابلاغ به شرکت‌ها و عندالاستقضاء ارائه پیشنهادات جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و یا عادی مبنای کاری‌تان قرار گیرد.

در ارتباط با بررسی و نظارت بر حسن اجرای فرایندهای کاری شرکت‌های گروه نیز شایسته است مطابق با استاندارهای حاکم بر هر کدام از واحدها، عملکرد آن واحد مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد و ضمن پیگیری در جهت رفع نواقص و یا استانداردسازی جدید برای پیشبرد هرچه بهتر فعالیت‌های هر بخش، نتیجه‌ی رفتار سازمانی هر واحد و اقدامات صورت گرفته بررسی و بصورت منظم جهت تصمیم گیری نهایی به اینجانب گزارش شود.

دوام توفیقات جنابعالی و دستیابی و موفقیت روزافزون در ماموریت‌های محوله را از درگاه حضرت باری‌تعالی خواستارم.

حمیدرضا قدری

مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان

(گروه صنعتی مینو)