تصویب افزایش سرمایه حدود ۳۴ درصدی نماد خودکفا

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان صبح امروز ۱۶ دی ماه در محل مجتمع شهید باهنر تهران، برگزار و افزایش حدود ۳۴ درصدی سرمایه این شرکت از محل سود انباشته تصویب شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان صبح امروز ۱۶ دی ماه در محل مجتمع شهید باهنر واقع در تهران، میدان قدس، خیابان فیضیه برگزار و افزایش حدود ۳۴ درصدی سرمایه این شرکت از محل سود انباشته تصویب شد.

به گزارش کدال، مجمع مذکور با حضور 51.14 درصد سهامداران و نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در مورد افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه شرکت تصمیم گیری شد.

در این مجمع پس از ارائه گزارش توسط مدیرعامل شرکت و قرائت گزارش حسابرسی توسط حسابرس و بازرس قانونی، نسبت به دستور جلسه رأی‌گیری به عمل آمد و مجمع با افزایش سرمایه به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته با 94.85 درصد آراء موافقت نمود. با عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه کنونی شرکت از مبلغ ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیارد سهم ۱،۰۰۰ ریالی عادی با نام افزایش یافت.