مدیرعامل شرکت صنعتی مینو: هر سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند همکاری و هماهنگی است

مدیرعامل شرکت صنعتی مینو با تاکید بر حفظ اشتیاق و آرامش در هر سازمان کار گفت: حفظ آرامش سازمان کار به نحوی که هر فرد با اشتیاق به مجموعه وارد و تا پایان زمان کاری خود آرامش داشته باشد، از الزامات اصلی است و ما در شرکت صنعتی مینو به دنبال حفظ و ارتقاء این مهم خواهیم بود تا در نتیجه‌ی آن به افزایش بهره‎وری دست‌یابیم.

صبح دیروز مهندس قاسمی مدیرعامل جدید شرکت صنعتی مینو در مراسمی که با حضور رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، مدیرعامل گروه صنعتی مینو، رئیس هیأت مدیره شرکت صنعتی مینو، جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه صنعتی مینو و مدیران شرکت صنعتی مینو به منظور معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی مینو برگزار شد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای درفشی در مدت مدیریت ایشان در شرکت صنعتی مینو گفت: از حسن ظن مديریت محترم عامل گروه و هیات مدیره محترم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به جهت اعتماد و انتخاب بنده به عنوان مدیرعامل شرکت صنعتی مینو تشكر ويژه دارم و اميدواريم به فضل الهي و با راهنمايي و همكاري و حمايت‌هاي همه‌جانبه گروه بتوانيم اهداف تبیین شده برای شركت را محقق سازیم و اقدامات خوب و ماندگاری را انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت صنعتی مینو در ادامه افزود: هر سازمانی بدون در نظر گرفتن ابعاد برای رسیدن به اهداف خود نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی اجزای تشکیل دهنده با یکدیگر است چنانچه یک ساعت نیز حتی بدون کارکردن یک قطعه یا چرخ‌دنده کوچک نیز از کار می‌ایستد.
قاسمی در ادامه به موضوع واگذاری و تفویض اختیار در سازمان کار اشاره نمود و گفت: بنده به موضوع واگذاری مسئولیت‌ها به اشخاص اعتقاد راسخ دارم و معتقدم امور در این سبک از مدیریت به شیوه بهتری اداره خواهد شد.
مدیرعامل شرکت صنعتی مینو با تاکید بر حفظ اشتیاق و آرامش در هر سازمان کار گفت: حفظ آرامش سازمان کار به نحوی که هر فرد با اشتیاق به مجموعه وارد و تا پایان زمان کاری خود آرامش داشته باشد، از الزامات اصلی است و ما در شرکت صنعتی مینو به دنبال حفظ و ارتقاء این مهم خواهیم بود تا در نتیجه‌ی آن به افزایش بهره‎وری دست‌یابیم.