رئیس هیات مدیره خودکفایی: شرکت صنعتی مینو با صلابت به مسیر پیشرفت خود ادامه دهد

آقای علی‌اکبرزاده بر تداوم همدلی و همکاری بین مدیران و پرسنل با مدیرعامل جدید شرکت صنعتی مینو تاکید کرد و افزود: ان‌شاالله با اتکا به تجارت شاخص آقای مهندس قاسمی و با همفکری و همدلی مدیران این مجموعه شاهد پیشرفت بیش از پیش شرکت صنعتی مینو باشیم.

صبح دیروز آقای علی‌اکبرزاده رئیس هیأت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در مراسمی که با حضور نائب رئیس هیأت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، مدیرعامل گروه صنعتی مینو، جمعی از مدیران عامل شرکت‌های گروه صنعتی مینو و مدیران شرکت صنعتی مینو به منظور معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی مینو برگزار شد از اقدامات آقای درفشی در دوره مدیریت ایشان در شرکت صنعتی مینو تقدیر بعمل آورد.

رئیس هیأت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با اشاره و تاکید بر صحبت‌های دکتر عباسیانفر مدیرعامل گروه در خصوص افزایش تنوع در تولیدات شرکت صنعتی مینو افزود: موضوع تنوع در تولید محصولات جدید و همچنین طراحی لفاف و بسته‌بندی های به‌روز برای محصولات از نکات مهمی است که می‌بایست آقای قاسمی اهتمام ویژه‌ای به این امور داشته باشد.

آقای علی‌اکبرزاده بر تداوم همدلی و همکاری بین مدیران و پرسنل با مدیرعامل جدید شرکت صنعتی مینو تاکید کرد و افزود: ان‌شاءالله با اتکاء به تجارت شاخص آقای مهندس قاسمی و با همفکری و همدلی مدیران این مجموعه شاهد پیشرفت بیش از پیش شرکت صنعتی مینو باشیم.