اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم آزاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می‌رساند؛ آن‌دسته از آزادگان محترم که فاقد کد بورسی بوده و یا در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم آزاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می‌رساند؛ آن‌دسته از آزادگان محترم که فاقد کد بورسی بوده و یا در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند و بالتبع آن سهام موسسه پیام آزادگان در شرکت صنعتی مینو با نماد غصینو و در نتیجه سود سهام مذکور را دریافت نکرده‌اند، می‎رساند در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام و نتیجه را به شماره­ ی 30001984 با ذکر نام و نام خانوادگی، شماره ملی و کد 10 رقمی پیگیری پیامک نمایند.

همچنین خانواده محترم آزادگان متوفی نیز نسبت به تکمیل مدارک و تخصیص سهام با امور سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شماره‌های 88103956 و 88558121-021 تماس حاصل فرمایند.