نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1399/06/11 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید که در این همایش آزمایشگاه شرکت صنعتی مینو خرمدره در بین 18 آزمایشگاه مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران قرار گرفت.

نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1399/06/11 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید که در این همایش آزمایشگاه شرکت صنعتی مینو خرمدره در بین 18 آزمایشگاه مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي گروه صنعتی مینو ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه برای 2 آزمایشگاه و تعلیق برای 1 آزمایشگاه و ابطال برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه واحد تحقیق و توسعه پدیده شیمی جم(صدور) زمینه فعالیت: شیمی(آرایشی و بهداشتی)

2- آزمایشگاه ایده آزمون پاد(تاپکو) (صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه

3- آزمایشگاه مینو خرمدره (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی

4- آزمایشگاه جوش پی آزمون (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی

5- آزمایشگاه پایش آزمون سورن (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی

6- آزمایشگاه ایمن صنعت دورود (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی

7- آزمایشگاه کالای الکتریک(تجدید) زمینه فعالیت: شیمی

8- آزمایشگاه آزمون صنعت سبز(تجدید) زمینه فعالیت: معیارمصرف انرژی و محیط زیست

9- آزمایشگاه صنعتی بوتان (تجدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی- معیار مصرف انرژی

10- آزمایشگاه پاکسان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی (آرایشی و بهداشتی)

11-آزمایشگاه ویرومد (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی

12- آزمایشگاه حلوای عقاب (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی

13- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک فارس (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی

14- آزمایشگاه آزما صنعت قائم (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: متالوژی- معیار مصرف انرژی

15- آزمایشگاه رسوبگیری (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی- شیمی

16- آزمایشگاه پتروفلات بیستون (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی

17- آزمایشگاه بتن سنج اسپادانا (تعلیق) زمینه فعالیت : مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی

18- آزمایشگاه صنایع فلزی هامون سازه (ابطال) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی