صبح امروز در بیست و ششمین سمینار مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران مراسمی با حضور مدیر عامل و هیات مدیره این شرکت برگزار گردید.

صبح امروز در بیست و ششمین سمینار مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران مراسمی با حضور مدیر عامل و هیات مدیره این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو در این مراسم دکتر رضایی رییس هیات مدیره شرکت قاسم ایران در سخنانی با اشاره به لزوم تغییر ساختار سازمان و نهادهای صنعتی اظهار داشت: شرکت قاسم ایران به عنوان یک شرکت پخش مویرگی و شناخته شده از زیرساخت های بسیار مناسبی برخوردار است، اما در هر سازمان با توجه به شرایط حال حاضر کشور و در راستای بهبود عملکرد و کارایی، نیاز به بروز رسانی ساختارها و تغییر برخی از فرآیندهای جاری در شرکت احساس می شود که باید با مدیریت صحیح، زمینه ی پیشرفت و پیشروی مجموعه فراهم گردد.

رییس هیات مدیره شرکت قاسم ایران در ادامه با تاکید بر لزوم افزایش دانش فنی مدیران و هدفمند کردن ساختار سازمان بیان کرد: مستحضرید که طی چند سال گذشته قوانین مربوط به فروش و مدیریت این حوزه تغییرات اساسی و بنیادی داشته است و شناخت این قوانین و آگاهی از چالش های موجود یکی از ضروری ترین مسائل موجود است که باید خود را با آن هماهنگ سازیم؛ همچنین باید به نیروی انسانی خود، اهمیت کاری که انجام می دهند را القا کنیم تا همگی تحت مدیریت واحد و با یک نگاه جمعی به اهداف والا دست پیدا کنیم و بدانیم حتی اگر یک عضو کوچک مجموعه دچار نقص شود؛ کل حرکت مجموعه دچار نقصان خواهد شد

دکتر رضایی افزود: خوشبختانه امروز در گروه ما افرادی با دانش و تجربه گران بها وجود دارند که نقش بسیار بزرگی در رساندن مجموعه به اهداف والای خود دارند و باید به خوبی از این افراد استفاده شود زیرا وجود آنها برای هر سازمانی یک نعمت محسوب می شود.

رییس هیات مدیره شرکت قاسم ایران در پایان سخنان خود به حمایت همه جانبه و استوار هیات مدیره این شرکت از مدیران خوب مجموعه اشاره کرد و افزود: ان شا الله با تلاش های تمام اعضای قاسم ایران این مجموعه به آن نقطه مطلوبی که شایسته و درخور آن است خواهیم رسید.