در بازدید مدیرعامل و اعضای هئیت مدیره از شرکت قند مینو فسا صورت گرفت: راه اندازی و بهره‌برداری از دو دستگاه دیگ بخار

در جریان بازدید امروز مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، دو دستگاه دیگ بخار ۳۵ هزار پوندی توسط دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل گروه صنعتی مینو افتتاح و راه اندازی شد.

در جریان بازدید امروز مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، مدیران عامل و مدیران ستادی گروه صنعتی مینو دو دستگاه دیگ بخار ۳۵ هزار پوندی توسط دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل گروه صنعتی مینو افتتاح و راه اندازی شد و بخار تولید حاصل از فعالیت دیگ های مذکور در مدار تولید قرار گرفت.

بهره‌برداری از این دو دستگاه دیگ بخار در فرآیند تصفیه شکر خام منجر به حذف استفاده از کوره آهک و در نتیجه آن کاهش قابل توجه‌ای در هزینه‌های تولید خواهد شد.

در پایان مهندس عباسیان اردکانی مدیرعامل شرکت قند مینو فسا در گزارشی به ارائه برنامه‌های پیش روی شرکت اشاره کرد و گفت: تولید قند کله و شکسته در بسته‌بندی ها با اوزان مختلف، کشت اراضی باقی مانده پس از تامین آب مورد نیاز از برنامه های پیش روی این شرکت است. همچنین مجوزهای راه‌اندازی کشتارگاه 5 هزار تنی کسب شده و احداث و بهره‌برداری آن در دستور کار قرار دارد.