تقدیر مدیرعامل گروه صنعتی مینو از سهامداران شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 1401/12/29 بهترین، آرام ترین و حرفه ای ترین مجمع تاریخ خودکفایی بود و این کیفیت بالای برگزاری، مرهون عملکرد قابل قبول شرکت در صورت های مالی می باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو در جلسه‌ی شورای مدیران این گروه که صبح امروز برگزار شد به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در 14 تیر ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: این مجمع بهترین، آرام ترین و حرفه ای ترین مجمع تاریخ خودکفایی بود و این کیفیت بالای برگزاری، مرهون عملکرد قابل قبول شرکت در صورت های مالی می باشد.

دکتر عباسیانفر ادامه داد: ثبت بیشترین میزان مشارکت در مجامع یک دهه ی اخیر و همچنین بیشترین آرا به هیات مدیره نشان از قدرشناسی سهامداران از اقدامات خوب صورت گرفته طی دوسال گذشته دارد و اینجانب و هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بیش از پیش خود را مدیون سهامداران شریف می دانیم و این اعتماد مجدد باعث شده است که انرژی بیشتری برای خدمت رسانی به سهامداران شکل بگیرد.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو با اشاره به اینکه سهامدار با دید حرفه ای به عملکرد شرکت نگاه می کند، گفت: چنانچه عملکرد شرکت خوب و قابل قبول باشد، دلیلی برای اعتراض و انتقاد وجود ندارد؛ بی تردید تلاش و کوشش مدیران و کارکنان شرکت های مختلف گروه صنعتی مینو و ارایه نتایج قابل قبول باعث شد وقتی سهامدار از طریق مجاری رسمی همانند کدال، صورت های مالی را مشاهده کرد و عدد و رقم ها را دید، در مجمع با آرامش مراتب رضایتمندی خود را نشان داد که این آرامش سهامدار و امید او به نتیجه دادن سرمایه گذاری هایش هدف غایی و نهایی ما است.

دکتر عباسیانفر در ادامه به ضرورت جلب رضایت هرچه بیشتر سهام‌داران اشاره کرد و گفت: عملکرد خوب باید توامان و پیایی باشد وقتی ما در سال مالی منتهی به 29/12/1400 توانسه ایم 210 ریال سود قابل تقسیم به ازای هر سهم شناسایی کنیم و در سال مالی منتهی به 29/12/1401 این عدد به حدود 1100 ریال رسید و به تبع آن سود تقسیمی 17 تومانی به 50 تومان به ازای هر سهم افزایش یافت، انتظار سهام‌دار آن است که این میزان سود در پایان سال مالی 1402 بیشتر شود؛ از این رو همه‌ی مدیران می‌بایست کمر همت ببندند تا رضایت‌مندی هرچه بیشتر سهام‌داران را به دست بیاورند.