سیف الهی مقدم عضو هیات مدیره هلدینگ: موفقیت قاسم ایران در درخشش شرکت های تولیدی گروه صنعتی مینو نقش کلیدی دارد

سیف الهی مقدم عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در سی و یکمین سمینار هم اندیشی مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران با اشاره به نقش و جایگاه شرکت قاسم ایران در گروه صنعتی مینو گفت: فلسفه ی ذاتی و اولیه شرکت قاسم ایران فروش محصولات گروه صنعتی مینو است.

سیف الهی مقدم عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در سی و یکمین سمینار هم اندیشی مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران با اشاره به نقش و جایگاه شرکت قاسم ایران در گروه صنعتی مینو گفت: فلسفه ی ذاتی و اولیه شرکت قاسم ایران فروش محصولات گروه صنعتی مینو است و هرچه در این زمینه موفقیت بیشتری به دست بیاورد در درخشش شرکت های تولیدی گروه صنعتی مینو نقش کلیدی تری خواهد داشت؛ چرا که موجبات بازگشت نقدینگی به شرکت های تولیدی را فراهم و در نهایت چرخ های تولید این شرکت ها روان تر و بهتر به گردش درخواهند آمد.
سیف الهی مقدم در ادامه به قدرت ذاتی قاسم ایران اشاره کرد و گفت: این شرکت به خاطر نیروی انسانی توانمند و کاربلد، لجستیک و انبارها و ناوگان حمل کالا از بزرگترین شرکت های پخش محصولات در ایران است و بی تردید نه تنها نباید از این قدرت کاسته شود، بلکه با اتکا به داشته های بی نظیرش، می بایست با فاصله ی معنادار در صدر شرکت های پخش ایران قرار بگیرد.