سی و یکمین سمینار هم اندیشی مدیران و روسای شعب قاسم ایران برگزار شد

سی و یکمین سمینار هم اندیشی مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران از ۲۴ تا ۲۶ دی ماه با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ و مدیران عامل شرکت های تولیدی گروه صنعتی مینو برگزار و ضمن تحلیل عملکرد ۹ ماهه ی شعب قاسم ایران، راهکارهای تحقق هر چه بهتر بودجه سالیانه این شرکت در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

سی و یکمین سمینار هم اندیشی مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران از ۲۴ تا ۲۶ دی ماه با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ و مدیران عامل شرکت های تولیدی گروه صنعتی مینو برگزار و ضمن تحلیل عملکرد ۹ ماهه ی شعب قاسم ایران، راهکارهای تحقق هر چه بهتر بودجه سالیانه این شرکت در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این سمینار که با هدف ارزیابی عملکرد شعب سراسر کشور شرکت قاسم ایران برگزار می شود؛ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و‌ خودکفایی آزادگان در سخنرانی های جداگانه ای، دیدگاه ‌ها و انتظارت خود را از شرکت قاسم ایران و شرکت های تولیدی در جهت توسعه ی کسب و کار این شرکت ها مطرح کردند.

در این سمینار موانع متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش روی فروش و صنعت پخش، طرح و نسبت به چگونگی برون رفت از چالش های برون سازمانی حاکم بر صنعت پخش و فروش مویرگی بحث و تبادل نظر شد.

یکی دیگر از مسایل مطرح شده در سی و یکمین سمینار هم اندیشی مدیران و‌ روسای شعب قاسم ایران، چگونگی دستیابی به بودجه سالانه این شرکت بود که در پلن تخصصی با حضور مدیران عامل شرکت های تولیدی، دیدگاه‌ها طرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شد.

بررسی فضای حاکم بر بازار، رشد تورم، عملکرد رقبا در صنعت پخش کشور، سبد کالایی شرکت قاسم ایران، عملکرد فروش محصولات تولیدی گروه صنعتی مینو، آخرین وضعیت صنعت داروی کشور، مشکلات ساختاری پیش روی فروش دارو و دیگر موارد مرتبط با صنعت پخش در این سمینار طرح و در پنل تخصصی که ریاست آن را مدیرعامل گروه صنعتی مینو بر عهده داشت به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.