اطلاعیه مهم در مورد وثیقه شدن سهام موسسه پیام آزادگان

روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با انتشار اطلاعیه ای به برخی سوالات در فضای مجازی در مورد توثیق سهام موسسه پیام آزادگان در شرکت صنعتی مینو که به صورت هبه غیر معوض در پرتفوی آزادگان عزیز اعمال شده است، پاسخ داد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

با توجه به انتشار برخی اخبار مبنی بر وثیقه قرار دادن سهام اعطایی از سوی موسسه پیام آزادگان به آزادگان سرافراز، جهت اخذ تسهیلات بانکی، ضمن رد این شایعات به اطلاع می رساند:

1ـ مطابق با مصوبه شورای عالی بورس کشور موافقت گردید که سهام به صورت انتقال خارج از ساعت و تسویه وجوه خارج از پایاپای از مالکیت موسسه پیام آزادگان خارج و در پرتفوی آزادگان سرافراز اعمال گردد؛ که این عملیات با پیگیری های مستمر انجام شد و همانگونه که در پرتفوی شرکت صنعتی مینو (سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران به نشانی www.tsetmc.com) درج شده است؛ سهام مذکور از مالکیت موسسه پیام آزادگان خارج شده و هم اینک در مالکیت آزادگان معزز قرار گرفته است و در قسمت سهامداران صنعتی مینو با عنوان «كد واسط ماده ي106دستورالعمل اجرایی بخش 3» درج شده است و این سهام در پرتفوی آزادگان عزیز اعمال شده است و در درگاه ذی نفعان بازار سرمایه قابل مشاهده می باشد. از این رو موسسه پیام آزادگان در حال حاضر مالکیتی بر سهام مذکور ندارد و این سهام در تملک آزادگان عزیز قرار گرفته است.

2ـ در همین نامه، شورای عالی بورس به صراحت «آزادسازی ترجیحی جهت فروش با اخذ تاییدیه از هیات مدیره بورس» را شرط اصلی موافقت با هبه ی غیرمعوض قرار داده است. از این رو سهام در پرتفوی آزادگان سرافراز اعمال شده است و یا به عبارتی واضح تر در مالکیت آزادگان عزیز قرار دارد اما نزد شرکت سپرده گذاری سازمان بورس نگهداری یا توثیق شده و تا زمان موافقت آتی هیات مدیره سازمان بورس، اجازه فروش این سهام وجود ندارند.

بدیهی است تا آزادسازی سهام مذکور، سود این سهام به حساب سهامداران محترم واریز خواهد شد.

3ـ همانطور که در بندهای 1 و 2 این اطلاعیه اعلام شد؛ سهام از مالکیت موسسه پیام آزادگان خارج و از طریق کد واسط به پرتفوی آزادگانی که پرونده ی بورسی آنان کامل می باشد منتقل شده است و به زودی سهام آزادگانی که نقص پرونده شان برطرف شود و وراث آزادگان شهید و متوفی نیز در پرتفوی آنها اعمال خواهد شد؛ و به عبارتی دیگر، تمام سهام موسسه پیام آزادگان پس از مصوبه شورای عالی بورس در اختیار شرکت سپرده گزاری مرکزی سازمان بورس قرار گرفته است و طبق دستور این سازمان، سهام تا تاریخ صدور مجوز از سوی هیات مدیره سازمان بورس برای فروش تدریجی، نزد شرکت سپرده گزاری توثیق شده است؛ معنای حقوقی این جمله این است که مالک سهام مذکور، آزادگان هستند و از این رو شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و موسسه پیام آزادگان هیچگونه اختیاری برای دخل و تصرف و یا تصمیم گیری در مورد این سهام ندارند. لذا طرح شایعه ی وثیقه دادن (توثیق) سهام برای فعالیت اقتصادی، بی اساس می باشد.

روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان