اطلاعیه جاماندگان دریافت سود سهام نماد خودکفا

به اطلاع سهامداران عزیز شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (نماد خودکفا) می رساند که با پیگیری های به عمل آمده شرکت سپرده گذاری مرکزی ، امروز دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱ سود سهامداران احراز هویت شده در سامانه سجام را به حساب اعلام شده ی این عزیزان در این سامانه واریز کرد؛

به اطلاع سهامداران عزیز شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (نماد خودکفا) می رساند که با پیگیری های به عمل آمده شرکت سپرده گذاری مرکزی ، امروز دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱ سود سهامداران احراز هویت شده در سامانه سجام را به حساب اعلام شده ی این عزیزان در این سامانه واریز کرد؛ لذا به اطلاع آن دسته از سهامدارانی که به دلیل نداشتن کد سجام سود به حساب آنها واریز نشده است می رساند که به استناد بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نامه شماره ۱۰۱۵۷۳/۱۲۲ مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سود سهامداران حقیقی تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی می بایست صرفاً از طریق «شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» و از طریق سامانه سجام پرداخت گردد و می بایست این سهامداران در اولین فرصت با مراجعه حضوری به یکی از دفاتر پیشخوان دولت و یا با احراز هویت آنلاین از طریق سایت  https://www.sejam.ir اقدام به اخذ کد ۱۰ رقمی سجامی نمایند.
این سهامداران می بایست پس از احراز هویت در سامانه سجام، کد ۱۰ رقمی دریافتی را به همراه نام و نام خانوادگی و کد ملی به شماره پیامک 30001581 (سامانه پیام کوتاه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان) ارسال نمایند تا اسامی آنها جهت واریزسود سهام به «شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان بورس» ارسال گردد.

روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان