اطلاعیه مهم در ارتباط با زمان و چگونگی پرداخت سود نماد خودکفا به سهامداران

به اطلاع سهامداران عزیز نماد خودکفا در بازار فرابورس می رساند پیرو اطلاعیه های قبلی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان که در تاریخ های 22/04/1401 و 04/05/1401 در کدال منتشر شده است؛ به استناد بند «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نامه شماره 101573/122 مورخ 15/01/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سود سهامداران حقیقی تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی می بایست صرفاً از طریق «شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» و از طریق سامانه سجام پرداخت گردد.

به اطلاع سهامداران عزیز نماد خودکفا در بازار فرابورس می رساند پیرو اطلاعیه های قبلی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان که در تاریخ های 22/04/1401 و 04/05/1401 در کدال منتشر شده است؛ به استناد بند «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نامه شماره 101573/122 مورخ 15/01/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سود سهامداران حقیقی تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی می بایست صرفاً از طریق «شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» و از طریق سامانه سجام پرداخت گردد. لذا تمام مبلغ مورد نیاز برای پرداخت سود سهام سهامداران مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1400 در اختیار «شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» قرار گرفته است و به زودی توسط شرکت مذکور به حساب سهامداران احراز  هویت شده در سامانه سجام واریز خواهد شد.

از آنجایی که پرداخت هرگونه سود و عملیات بورسی برای سهامداران فاقد کد سجامی، مطابق با قوانین الزام آور سازمان بورس ممنوع می باشد؛ از سهامداران عزیزی که تا این تاریخ اقدام به احراز هویت در سامانه سجام نکرده اند و فاقد کد سجامی هستند، درخواست می شود به یکی از دو روش مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت و یا احراز هویت آنلاین از طریق سایت  https://www.sejam.ir اقدام به اخذ کد 10 رقمی سجامی نمایند.

بدیهی است پرداخت هرگونه سود سهام به سهامداران، منوط به ثبت نام در سامانه سجام خواهد بود.

روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان