محسنی بهبهانی عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان: گروه صنعتی مینو با تدبیر در امور موفق به عبور از مشکلات شد

نصراله محسنی بهبهانی عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جلسه شورای مدیران گروه صنعتی مینو که در محل شرکت صنعتی مینو برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت های صنعتی گروه صنعتی مینو گفت: این گروه از بدو تأسیس تا کنون فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است

نصراله محسنی بهبهانی عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جلسه شورای مدیران گروه صنعتی مینو که در محل شرکت صنعتی مینو برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت های صنعتی گروه صنعتی مینو گفت: این گروه از بدو تأسیس تا کنون فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است و در طی این سال ها، با تدبیر در امور موفق شده است از سد بسیاری از این چالش ها با سربلندی عبور کند.

عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در ادامه به تحولات متعدد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: شرایط کشور از لحاظ اقتصادی، تورمی و افسار گسیختگی ارز به گونه ای است که یک اشتباه کوچک می تواند تبعات غیر قابل جبرانی را برای صنایع به دنبال داشته باشد و بی تردید تنها راه غلبه بر این مشکلات و بحران ها، تحلیل درست شرایط و تدبیر صحیح در امور است.

محسنی بهبهانی ادامه داد: ثبات فعلی حاکم بر شرکت های گروه صنعتی مینو و عملکرد قابل قبول آن ها در شرایط بهم ریخته اقتصادی به خاطر تدبیر درست و تصمیمات صحیح در سال هالی گذشته است؛ چراکه اگر طی چند سال گذشته تصمیمات درستی اتخاذ نمی شد، بی شک امروز این ثبات در شرکت های گروه حاکم نبود.

عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در پایان ضمن تأکید بر همدلی و وحدت در این شرایط خاص اقتصادی گفت: همانطور که امروز محصول خوبی حاصل از کاشت تصمیمات درست در گذشته را برداشت کرده ایم، باید امروز برای سال های پیش رو نیز تصمیمات درستی را اتخاذ کنیم تا همچون 63 سال گذشته، در حفظ و شکوفایی این برند ارزشمند ملی موفق عمل کنیم.