دکتر بابایی عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان: مدیران در اداره شرکت های گروه صنعتی مینو خوش درخشیدند

دکتر محمدرضا بابایی عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جلسه شورای مدیران گروه صنعتی مینو که در محل شرکت صنعتی مینو واقع در شهرستان خرمدره برگزار شد، با اشاره به بررسی صورت های مالی منتشر شده، عملکرد مدیران گروه صنعتی مینو را خوب ارزیابی کرد

دکتر محمدرضا بابایی عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جلسه شورای مدیران گروه صنعتی مینو که در محل شرکت صنعتی مینو واقع در شهرستان خرمدره برگزار شد، با اشاره به بررسی صورت های مالی منتشر شده، عملکرد مدیران گروه صنعتی مینو را خوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه در این شرایط اقتصادی و با توجه به تحولات متعددی که در کشور صورت گرفته است مدیران عزیز در اداره شرکت های گروه صنعتی مینو خوش درخشیدند.

دکتر بابایی با اشاره به تحولات اقتصادی و سیاسی کشور گفت: اقدامات دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل گروه صنعتی مینو در این شرایط سخت اقتصادی بسیار  ارزشمند است و ما در هیات مدیره هلدینگ خدا را شکر می کنیم که ایشان (دکتر عباسیانفر) را داریم و باتوجه به بررسی عملکرد و اقدامات صورت گرفته، گروه در حال حاضر به خوبی اداره می شود.

عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در ادامه با اشاره به تیم بسیار خوبی که در اداره گروه صنعتی مینو حضور دارند گفت: ما با وجود دکتر عباسیانفر خیالمان از شرکت راحت است و خوشبختانه ایشان در واکنش به اتفاقات متعدد، تصمیمات درست و ارزشمندی را اتخاذ کرده اند.