با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ صورت گرفت: نقد و بررسی صورت های مالی شش ماهه اول شرکت های گروه صنعتی مینو

صبح امروز در جلسه شورای مدیران گروه صنعتی مینو، صورت های مالی شش ماهه ی منتهی به 31 شهریور 1401 شرکت های زیر مجموعه ی این گروه، تحلیل شدند.

در این جلسه صورت های مالی، عوامل موثر در کاهش یا افزایش درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده، سود ناخالص، هزینه های فروش، اداری و عمومی، سایر درآمدها، سود عملیاتی، هزینه های مالی، سایر درآمدهای عملیاتی و سود خالص هر کدام از شرکت ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در نهایت مدیرعامل گروه صنعتی مینو به نقد و بررسی عملکرد شرکت ها پرداخت.

در جلسه ی تحلیلِ صورت های مالی شش ماهه شرکت های گروه صنعتی مینو، مواردی همچون فروش ریالی و مقداری و تناژی هر کدام از شرکت ها و مقایسه ی آن با مدت مشابه ی سال گذشته و بودجه ی سالانه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه دکتر عباسیانفر طی سخنانی با اشاره به اهمیت توجه به سهم بازار، بر حفظ و افزایش این سهم تاکید کرد و گفت: همه چیز فقط و فقط سود نیست؛ بلکه سهم بازار و از دست ندادن مشتری خودش یک ثروت بزرگ است و باید در تصمیمات و برنامه ریزی ها به گونه ای عمل شود که نه تنها سهم بازار از دست نرود، بلکه سهم بازار بیشتری بدست آید.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو در ادامه به افزایش هر چه بیشتر محصولات شرکت های تولیدی این گروه اشاره کرد و گفت: در شرکت قاسم ایران باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که فروش حداکثری محصولات تولیدی گروه در اولویت اصلی این شرکت قرار گیرد.

دکتر عباسیانفر همچنین بر تبعیت از بودجه ی سالانه شرکت های تولیدی تأکید کرد و گفت: هر چند تصمیمات اقتصادی دولت و کوچک شدن سبد خرید خانوارها به ویژه در محصولات شیرینی و شکلات تأثیر منفی گذاشته است و تمام شرکت های تولیدی سراسر کشور از لحاظ مقداری و تناژی عقب هستند، اما شرکت های گروه صنعتی مینو باید تمام توان خود را صرف تحقق افزایش تناژی و مقداری 10 درصد تعریف شده در بودجه ی سالانه کنند و خوشبختانه در این زمینه برخی شرکت ها خوب عمل کرده اند و مابقی شرکت ها هم می بایست با برنامه ریزی دقیق، میزان انحراف از بودجه را به حداقل برسانند.