کلیات سند جدید راهبردی گروه صنعتی مینو به تصویب هیئت مدیره رسید

سند جدید راهبردی گروه صنعتی مینو در جلسه هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان طرح و کلیات آن پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای هیات مدیره رسید

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو این سند بر پایه شناخت جامع وضعیت فعلی از محیط درون و برون سازمانی، تجزیه و تحلیل استراتژیک با هدف استخراج مستند استراتژیها و همچنین ارائه راهکارهای عملی جهت جاری سازی و اجرای موفق استراتژیها با قابلیت اندازه گیری با هدف فائق آمدن بر ریسک ها و تلاطم های محیط بر کسب و کارهای متنوع زیر مجموعه های گروه صنعتی مینو مبتنی بر روش برنامه ریزی استراتژیک سناریو محور باز طراحی و اجرا خواهد شد.

قلمرو فعالیتی این سند جامع راهبردی با توجه به تغییر دامنه ی فعالیت های گروه صنعتی مینو و سرمایه گذاریهای صورت گرفته طی چهار سال گذشته به صورت چند رشته ای مشتمل بر موضوعات راهبردی تولید مواد غذایی، تولید مواد آرایشی و بهداشتی، توزیع مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی، صادرات مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی، توسعه و مدیریت فروشگاههای زنجیره ای و ارائه خدمات فنی و مهندسی تدوین خواهد شد.