شام کاری مدیرعامل گروه صنعتی مینو با مدیرعامل میر بیزنس بانک روسیه

شب گذشته در حاشیه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو، دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل و دکتر بابایی عضو هیات مدیره گروه صنعتی مینو با محمد حزار محمد رییس میر بیزنس بانک روسیه دیدار و به بررسی راهکارهای توسعه ی فعالیت ها پرداختند.

در این دیدار مدیرعامل میر بیزنس بانک روسیه گروه صنعتی مینو را گروهی صاحب نام در صنعت غذایی ایران دانست و اعلام آمادگی کرد که بسترهای لازم برای هرگونه همکاری فی مابین از جمله تسهیل هر گونه نقل و انتقال مالی بین این گروه و شرکت های روسی و منطقه اوراسیا را فراهم خواهد کرد.

در این دیدار دکتر عباسیانفر نیز منطقه اوراسیا و روسیه را از ظرفیت فوق العاده برای صادرات محصولات گروه صنعتی مینو دانست و گفت: ما هم در زمینه ی صادرات، محصولات متنوع تولیدی را در دستور صادرات داریم و هم در زمینه ی تامین مواد اولیه به ویژه در زمینه روغن خام ارتباطات اقتصادی خوبی را با شرکای روسی داریم و برنامه ریزی های خوبی را برای توسعه ی این همکاریها انجام داده ایم.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو یکی از موانع توسعه ی همکاری های اقتصادی با کشورهای اوراسیا را نقل و انتقالات پولی دانست و ابراز امیدواری کرد با وجود میر بیزنس بانک روسیه این موانع نیز برطرف شوند.

در این دیدار دکتر بابایی عضو هیات مدیره گروه صنعتی مینو به شرایط جدید روابط بین الملل بعد از جنگ اوکراین پرداخت و گفت: سیاست های کلی حاکم بر منطقه بویژه بعد از تحریم های بین المللی بر علیه روسیه و ظرفیت های غذایی موجود در ایران، یک فرصت استثنایی برای توسعه ی همکاریهای فی مابین است که گروه صنعتی مینو در این زمینه اهتمام ویژه ای برای توسعه ی همکاریها دارد.

گفتنی است «میر بیزنس بانک» متعلق به بانک ملی ایران است و در ژانویه 2002 به ثبت رسیده و 15 آوریل 2002 برای انجام عملیات بانکی مجوز شمارۀ 3396 را از بانک مرکزی فدراسیون روسیه دریافت کرده است.