دکتر عباسیانفر در جریان بازدید از مینو کاسپین تاکید کرد : تولید ماهیانه روغن باید به حداقل ۷ هزار تن در ماه افزایش یابد

صبح امروز دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان به همراه رئیس و نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ و جمعی از مدیران عامل شرکت های گروه از شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین بازدید کرد.

صبح امروز دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان به همراه رئیس و نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ و جمعی از مدیران عامل شرکت های گروه از شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین بازدید کرد.
دکتر عباسیانفر پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت مینو کاسپین با طرح مباحثی در ارتباط با ضرورت افزایش تولید این شرکت به حداقل 7 هزار تن گفت: با توجه به اجرای طرح مشارکتی تولید روغن بین شرکت های تولیدی گروه صنعتی مینو با محوریت شرکت قاسم ایران با هدف تامین نقدینگی در جهت پاسخ دادن به نیاز صنعتی و خانوار و تزریق نقدینگی به این شرکت، ضرورت دارد با تمام توان، ظرفیت تولیدی این شرکت حداقل به تولید 7 هزار تن روغن در ماه افزایش یابد.
دکتر عباسیانفر در ادامه ضمن انتقاد از سرعت تولید محصولات جدید در این شرکت گفت: می بایست با سرعت عمل بیشتری اقدامات لازم در جهت تولید حداقل ۱۰ محصول جدید در دستور کار قرار گیرد و تمام محصولات جدید در بسته بندی های متنوع تولید و پس از اعمال نظر شرکت قاسم ایران وارد بازار شوند.
در این بازدید، آقای مهندس کشمیری مدیرعامل شرکت مینو کاسپین ضمن ارائه گزارش هایی به توضیح در خصوص تمامی اقدامات صورت گرفته در 5 ماهه نخست سال جاری پرداخت.
مهندس کشمیری با اشاره به ساخت 3 مخزن جدید ذخیره سازی روغن خام در این شرکت گفت: با ساخت این مخازن، میزان ذخیره سازی روغن خام در این کارخانه به بیش از 20 هزار تن خواهد رسید.