نماینده مدیرعامل در امور پروژه های گروه صنعتی مینو منصوب شد

صبح امروز در مراسمی آقای مهندس رحیم سهرابی به عنوان نماینده مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در امور پروژه های گروه صنعتی مینو منصوب شد.

متن حکم انتصاب ایشان که توسط دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ابلاغ شده است بدین شرح می باشد:

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس رحیم سهرابی

با عنایت به ضرورت رسیدگی به پروژه های در دست اجرا و مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «نماینده مدیرعامل در امور پروژه ها» منصوب می شوید.

بی تردید سرعت عمل، پیگیری های مستمر و تلاش مداوم جنابعالی در تأسیس و راه اندازی صنایع چاپ و بسته بندی تندیس مینو به عنوان برگ درخشانی از سال ها خدمت صادقانه ی حضرتعالی در گروه صنعتی مینو به یادگار خواهد ماند و بی تردید با همین روحیه و تلاش مضاعف شاهد موفقیت هرچه بیشتر شما در پیگیری مأموریت های محوله خواهیم بود.

توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حق خواهانم.

علیرضا عباسیانفر

مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

(گروه صنعتی مینو)