توزیع ۷۰ درصدی سود شرکت صنعتی پارس مینو بین سهامداران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و 67 درصد از سهامداران در سالن مجموعه ورزشی شرکت پارس مینو برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و 67 درصد از سهامداران در سالن مجموعه ورزشی شرکت پارس مینو برگزار شد.

به گزارش کدال  از 115 میلیارد و 805 میلیون و 400 هزار تومان سود خالص سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 مجمع عمومی با تقسیم 70 درصد از سود به میزان  81 میلیارد و 63 میلیون و 800 هزار تومان  (هر سهم 90 ریال) بین سهامداران  موافقت کردند.

در این مجمع پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره که توسط مدیرعامل شرکت صنعتی پارس مینو قرائت شد؛ ضمن تایید صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 ، روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.