فرماندار خرمدره: مینو نقش اثرگذاری در توسعه ی شهرستان خرمدره دارد

فرماندار خرمدره در آیین افتتاحیه رسمی پروژه های توسعه ای شرکت صنعتی مینو با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته در شهرستان خرمدره گفت: امروز با دستان باکفایت مدیران هلدینگ، شاهد آغاز بکار چند پروژه ی تولیدی که موجب ایجاد اشتغال پایدار می شود هستیم.

فرماندار خرمدره در آیین افتتاحیه رسمی پروژه های توسعه ای شرکت صنعتی مینو با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته در شهرستان خرمدره گفت: امروز با دستان باکفایت مدیران هلدینگ، شاهد آغاز بکار چند پروژه ی تولیدی که موجب ایجاد اشتغال پایدار می شود هستیم؛ که امیدواریم با همت و تلاش هر چه بیشتر مدیران این هلدینگ، شاهد توسعه ی هر چه بیشتر شرکت صنعتی مینو باشیم.
محبی ادامه داد: اشتغال زایی صورت گرفته در شرکت صنعتی مینو و مشغول بکار شدن بیش از 1600 نفر در این شرکت، بی شک در تمام ابعاد توسعه ای، فرهنگی و امنیتی شهر خرمدره اثرگذار است.