بازدید مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان از پروژه های سرمایه گذاری اردبیل

در پاسخ به دعوت استاندار اردبیل برای بازدید از فرصت های سرمایه گذاری این استان ، دکتر عباسیانفر مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و‌خودکفایی آزادگان در صدر هیاتی به این استان سفر کرد.

در این سفر از پروژه های متعدد صنعتی، گردشگری، عمران شهری و اقتصادی این استان بازدید به عمل آمد.
دکترعباسیانفر در جریان بازدید بیش از ده پروژه، به فرصت های کم نظیر سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: سرمایه گذار خصوصی به دنبال کسب سود و‌ جلب رضایت سهامداران است و ما در بازدید از فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل گزینه هایی را در ردیف بررسی و اتخاذ تصمیم قرار دادیم که چنانچه دولت همراهی کند و شرایط را تسهیل کند توجیه سرمایه گذاری دارد.
دکتر عباسیانفر در پایان ضمن تشکر از استاندار اردبیل و مدیران این استان به خاطر مهمان نوازی و معرفی مطلوب فرصت های سرمایه گذاری در این استان ملاقات های صورت گرفته و دیدگاه و زاویه دید آقای عاملی استاندار اردبیل را برای جذب سرمایه گذاری بسیار ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: در صورت تحقق و عملیاتی شدن این دیدگاه حاکم بر استان ، انشاالله اتفاقات خوب و ارزشمندی هم برای مردم استان اردبیل و هم برای هلدینگ اقتصادی ‌‌خودکفایی آزادگان رقم خواهد خورد.