توسعه ی فعالیت های گروه صنعتی مینو با بانک ملت

صبح امروز دکتر علیرضا عباسیانفر مدیریت عامل گروه صنعتی مینو با دکتر دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت در ارتباط با بررسی راههای توسعه ی همکاری فی مابین دیدار و گفتگو کردند.

صبح امروز دکتر علیرضا عباسیانفر مدیریت عامل گروه صنعتی مینو با دکتر دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت در ارتباط با بررسی راههای توسعه ی همکاری فی مابین دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که به صورت صبحانه کاری بین مدیران عامل دو مجموعه برگزار شد بر تقویت روابط مالی و اقتصادی بین این دو بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تاکید شد.
همچنین بهره مندی هر چه بهتر و هدفمند شرکت های 21 گانه گروه صنعتی مینو از تسهیلات و منابع ارزی و ریالی بانک ملت، همکاری هدفمند با شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه ی بانک ملت و اجرایی کردن پروژه حمایتی از سهام 6 نماد بورسی گروه صنعتی مینو از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر پایه این گزارش بانک ملت و سه شرکت از شرکت های گروه صنعتی مینو جز 100 شرکت بزرگ و برتر اقتصادی ایران به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی قرار دارند.