آغاز مناسبات اقتصادی گروه صنعتی مینو با لهستان

سفیر لهستان در ایران صبح امروز در جریان بازدید از شرکت های صنعتی پارس مینو و دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو با دکتر عباسیانفر مدیرعامل گروه صنعتی مینو دیدار و بر آغاز مناسبات توسعه ی فعالیت های اقتصادی گروه صنعتی مینو با این کشور تاکید کرد.

در این بازدید و دیدار که بیش از 4 ساعت به طول انجامید از خطوط متعدد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی بازدید و در جلسه ای که فی مابین ماچی آندژی فائوکفسکی سفیر لهستان در ایران و دکتر عباسیانفر مدیرعامل گروه صنعتی مینو برگزار شد در ارتباط با راههای شروع مناسبات اقتصادی بین گروه صنعتی مینو با تجار، بازرگانان، صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی کشور لهستان بحث و تبادل نظر شد.
کشور لهستان روابط دیرینه و خوبی با ایران دارد و با وجود تحریم های متعدد همیشه سعی در حفظ مناسبات خود با ایران داشته است. این کشور ظرفیت خوبی برای دسترسی ایران به بازارهای اروپایی است و می توان لهستان را مهمترین کشور برای تامین نیاز غذایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست.
از آنجایی که مسیر ریلی تا آستارا کشیده شده است دسترسی ایران به غرب لهستان متصل شده و این موضوع اهمیت زیادی در تجارت با این کشور دارد.
اقتصاد لهستان در اروپا از جایگاه هشتم برخوردار است و دارای بزرگ‌ترین اقتصاد در میان کشورهای اروپایی تازه استقلال‌یافته از شوروی سابق است. این کشور دارای تولید ناخالص داخلی (GDP) به ارزش 600 میلیارد دلار آمریکا است. لهستان به عنوان اقتصاد با درآمد بالا توسط بانک جهانی طبقه‌بندی شده‌است. لهستان در جایگاه ۲۳ام جهان از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) و همچنین جایگاه ۲۴ام از نظر شاخص تجارت آسان را داشته‌است. این کشور دارای اقتصاد متنوعی است که در شاخص پیچیدگی اقتصادی جایگاه ۲۱ام را داراست. بزرگترین اجزاء اقتصاد این کشور بخش خدمات (۶۲٬۳ درصد)، پس از آن صنعت (۳۴٬۲ درصد) و کشاورزی (۳٬۵ درصد) است.