کارخانه قند مینو فسا در مسیر شکوفایی

مدیرعامل و اعضا هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان با حضور در شهرستان فسا از کارخانه قند مینو فسا و طرح کشاورزی صغاد بازدید کردند.

مدیرعامل و اعضا هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان با حضور در شهرستان فسا از کارخانه قند مینو فسا و طرح کشاورزی صغاد بازدید کردند.
در این بازدید از خطوط تولید شکر از چغندر قند و فرایندهای تولید قند از شکر تولیدی بازدید به عمل آمد.
همچنین در ادامه مدیرعامل و اعضا هیات مدیره با حضور در محل اجرای طرح کشاورزی صغاد از باغات مرکبات و نخلستانهای زیر کشت بازدید به عمل آمد.
در طول بازدید مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت قند مینو فسا از آخرین اقدامات صورت گرفته در کارخانه قند مینو فسا ، باغات مرکبات و‌ نخلستانهای زیر کشت ارائه دادند.