مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی گروه منصوب شد

دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل شرکت اقتصادی و‌خودکفایی آزادگان در حکمی آقای حامد احمدی را به مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

جناب آقای حامد احمدی
با استعانت از درگاه حضرت باریتعالی و تکیه بر توانمندی، تخصص و تجارب ارزنده؛ جنابعالی را به سمت «مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی» منصوب می نمایم.
با عنایت به نقش حوزه ریاست و روابط عمومی در برقراری ارتباط سازنده با بخشهای مختلف درون سازمانی و برون سازمانی، ضمن تاکید بر سازمان مند کردن برنامه ریزی های این حوزه، ماموریت های زیر را جهت اجرا و پیگیری ابلاغ مینمایم.
برنامه ريزی دقیق برگزاری منظم جلسات مدیرعامل و هیات مدیره و ابلاغ مصوبات و تصميمات متخذه به شرکتها و مراجع ذي ربط.
برنامه ريزی و اجرای برنامه های اطلاع رسانی و توسعه روابط داخلی و خارجي هلدینگ و بررسی نظرات مخاطبان و تشريح فعاليت هاي هلدینگ و پاسخگويی به اذهان عمومی.
برنامه ريزی و ساماندهی حضور مدیرعامل و هیات مدیره در گردهمايي ها، ملاقات ها، بازديد ها و مأموريت ها.
دبیری جلسات شورای مدیران و دیگر شوراهایی که ریاست آن برعهده ی اینجانب می باشد و پیگیری مصوبات و ارائه گزارش از نتایج اقدامات.
پیگیری موارد ابلاغی از سوی اینجانب و هیات مدیره تا حصول نتیجه و ارائه گزارش.
دريافت، بررسی، رسيدگی و پاسخگويی به شكايات افراد حقيقی و حقوقی ارجاع شده به حوزه ریاست و پیگیری و ارائه گزارش به اینجانب.
بررسی اخبار رسانه ها و سايت های اطلاع رساني و استخراج مطالب مربوط به گروه و ارسال برای مدیریت عامل هلدینگ و مدیران عامل شرکت ها.
انجام امور مربوط به مناسبت ها و مراسم با هماهنگی و همكاری ديگر شرکت ها.
توجه جدی به توسعه فعالیت های روابط عمومی در پاسخگویی هر چه بیشتر به اذهان سهامداران، مشتریان و همکاران.
دوام توفیقات جنابعالی را از حضرت احدیت خواستارم.
علیرضا عباسیانفر
مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
گروه صنعتی مینو