وزیر جهاد کشاورزی: شرکت قند مینو فسا، پیشگام راه اندازی نخلستانهای تجاری

وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از نخلستانهای شرکت قند مینو فسا با اشاره به سیاست های این وزارتخانه در توجه جدی به توسعه نخلستانهای مناطق خرما خیز کشور گفت: ایران مقام سوم تولید خرما را در جهان دارد و با هدف کسب جایگاه بیشتر در این زمینه، توسعه نخلستانها با محوریت تولید اقلام تجاری خرما در دستور کار قرار گرفته است و شرکت قند مینو فسا با اختصاص بیش از 100 هکتار از اراضی این شرکت به نخل های تجاری پیشگام توسعه نخلستان، با سیاست تولید اقلام تجاری خرماست.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این اقدام شرکت مینو فسا الگوی بسیار موفقی برای مردم و بنگاه های اقتصادی در مسیر توسعه نخلستانها با محوریت تولید اقلام تجاری خرما محسوب می شود.
سید جواد ساداتی نژاد ادامه داد ما از این اقدام صورت گرفته حمایت می کنیم و اقدامات لازم جهت اختصاص تسهیلات و تسهیل شرایط سرمایه گزاری این شرکت و دیگر بنگاههای اقتصادی را در این زمینه در دستور کار قرار داده ایم و با قوت و شدت از آن حمایت خواهیم کرد.
در این بازدید مهندس محمودی مدیرکارخانه شرکت قند مینو فسا طی سخنانی با اشاره به زیر کشت رفتن 100 هکتار از اراضی این شرکت زیر بار نخل های تجاری گفت: بی تردید تداوم و توسعه ی این حرکت ارزشمند صورت گرفته نیازمند حمایت ویژه دولت می باشد و در بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی قول های مساعدی در جهت حمایت از این اقدام شرکت قند مینو فسا داده شد که امیدواریم با تحقق این وعده ها، اقدامات صورت گرفته سرعت بیشتری بگیرد.