تصویب افزایش سرمایه 40 درصدی نماد خودکفا

مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان صبح امروز 21 مهر ماه در محل شرکت مینو در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار و افزایش 40 درصدی سرمایه این شرکت از محل سود انباشته تصویب شد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان صبح امروز 21 مهر ماه در محل شرکت مینو در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار و افزایش 40 درصدی سرمایه این شرکت از محل سود انباشته تصویب شد.

 به گزارش کدال،  مجمع مذکور با حضور 52.7 درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان، نماینده مؤسسه حسابرسی سامان پندار (حسابرس و بازرس قانونی)، نماینده شرکت فرابورس ایران و کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل و در مورد افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه شرکت در این خصوص تشکیل گردید.

در این نشست پس از ارایه گزارش مدیرعامل شرکت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و پس از بحث و بررسی، نسبت به دستور جلسه رأی گیری به عمل آمد و مجمع با افزایش سرمایه به میزان 2.141.180.000.000 ریال از محل سود انباشته موافقت نمود. با عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ 5.358.820.000.000 ریال به 7.500.000.000.000 ریال منقسم به 7.500.000.000 سهم 1،000 ریالی عادی با نام افزایش می یاید و ماده 7 در اساسنامه اصلاح می گردد.

گفتنی است در ادامه هیات رئیسه مجمع متعهد شد کلیه سهامداران به نسبت سهام خود از سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت برخوردار شوند.