سرپرست جدید واحد امور سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان منصوب شد

دکتر علیرضا عباسیانفر مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در حکمی خانم شریفه علی اکبری را به سرپرستی واحد امور سهام این شرکت منصوب کرد.

متن حکم انتصاب سرپرست جدید واحد امور سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بدین شرح است:
سرکار خانم شریفه علی اکبری
با توجه به تجارب و سوابق طولانی سرکارعالی، شما را به عنوان «سرپرست واحد امور سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان» منصوب می نمایم.
امیدوارم با اتکاء به خداوند متعال در وظائف محوله که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود، موفق باشید:
1- شناسایی الباقی مشمولین سهام شرکت با همکاری وکلاء و نمایندگان استانی و سایر مبادی مربوطه و اختصاص سهام به آنها.
2- پاسخگویی حضوری و غیرحضوری سهامداران و راه اندازی و مدیریت مرکز پاسخگویی به سهامداران.
3- تهیه گزارش مشکلات و ضرورت های پیش روی سهامداران و ارائه پیشنهادات جهت حل آنها.
4- تکمیل بانک جامع اطلاعات سهامداران.
5- انجام امور مربوط به تسهیم سهام مشمولین متوفی بین وراث قانونی آنها مطابق قوانین و مقررات موضوعه کشور.
6- پاسخگویی به کلیه مراجع قانونی بر اساس درخواست های واصله از مبادی مذکور.
7- تهیه گزارش های تحلیلی و آماری مختلف در مورد نقل و انتقالات سهام و ارائه گزارش های روزانه به اینجانب.
در خاتمه از زحمات و اقدامات جناب آقای محمد برزگرشریفی در دوره تصدی مسئولیت تشکر و قدردانی می نمایم.
موفقیت روز افزون شما را از درگاه خداوند منان خواستارم.

علیرضا عباسیانفر
مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(گروه صنعتی مینو)