تصویب افزایش سرمایه 50 درصدی غمینو

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی مینو شرق امروز برگزار و افزایش سرمایه 50 درصدی این شرکت به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت صنایع غذایی مینو شرق بر اساس آگهی منتشر شده در سامانه کدال در محل این شرکت با حضور سهامداران برگزار و موضوع افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته به تصویب مجمع رسید. به این ترتیب مبلغ افزایش سرمایه به طور کامل از محل سود انباشته تصویب شد و رقم افزایش سرمایه تا زمان برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.