موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه 176 درصدی غشوکو

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه شرکت شوکوپارس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه نماد غشوکو به میزان 255 میلیارد ریال به ارزش اسمی هر سهم معادل 1000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مجاز خواهد بود.

گفتنی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت شوکوپارس خواهد بود.