موفقیت پوشش گستر مینو در عرصه فروش و بازاریابی خدمات بیمه

شرکت پوشش گستر مینو در جشنواره یاران ماندگار بیمه البرز توانست جایگاه ممتاز برترین نماینده بیمه را به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش گستر مینو به سبب موفقیت در عرصه بازاریابی و فروش خدمات نوین بیمه، در جشنواره یاران ماندگار بیمه البرز به عنوان نماینده برتر شناخته شد.

گفتنی است شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش گستر مینو هم‌اینک با اجرای طرح‌های نوین بیمه‌ای توانسته است خدمات شایانی را به شرکت‌های گروه صنعتی مینو و آزادگان سرافراز ارائه نماید.