افزایش سرمایه 35 درصدی شرکت صنعتی پارس مینو به تصویب هیئت مدیره رسید

هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس مینو با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با افزایش سرمایه از مبلغ 6،622،407 ميلیون ريال به 9،000،000 ميليون ريال حدودا 35 درصد از محل سود انباشته موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، بر پایه این گزارش که از سوی کدال منتشر گردیده، این پیشنهاد به منظور اصلاح ساختار مالی، کارآمدسازی دارایی‌ها، کاهش ریسک مالی و بهبود نسبت مالکانه در جلسه مورخ 1400/04/21 به تصویب هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس مینو رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

شایان ذکر است که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد و بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.