افزایش سرمایه 40 درصدی به تصویب هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان رسید

هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با افزایش سرمایه حدوداً ۴۰ درصدی، از مبلغ 5,358,820,000,000 ریال به مبلغ 7,500,000,000,000 ریال، از محل سود انباشته موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، بر پایه این گزارش که از سوی کدال منتشر گردیده، این پیشنهاد به منظور اصلاح ساختار مالی، کارآمدسازی دارایی‌ها، کاهش ریسک مالی و بهبود نسبت مالکانه در جلسه مورخ 1400/04/21 هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به تصویب رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

شایان ذکر است که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقباً از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد و بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.